Podhľady

 

FOTOGALÉRIA                      

   Podhľadové systémy – ich konštrukciu je možné umiestniť priamo na akýkoľvek nosný strop a môžu slúžiť aj ako základ pre ďalšie úpravy, napr. maľovanie, tapetovanie. Sú určené aj na renovácie či zakrytie poškodených stien. Akustické podhľady sú jedným z ďalších riešení, sú súčasťou širokého, kvalitného a akusticky účinného sortimentu Rigips. Spoločnosť ponúka nielen celistvé, ale aj demontovateľné kazetové podhľady s rozličnými produktami, dizajnom a variantmi – ideálne pre všetky požiadavky a individuálne riešenia .                                                                                                                              ďalej >>

     
 

         

Podkrovie

 

  Podkrovie bolo v posledných rokoch povýšené na jedno z architektonicky najatraktívnejších a tým aj najviac vyhľadávaných obytných priestorov. Otázka riešenia podkrovných priestorov už dávno nie je iba otázkou rekonštrukcie starších domov, ale využitie podkrovných priestorov sa stalo rovnako dôležitou súčasťou návrhu a riešenia moderných novostavieb. Dôvod je jednoduchý - šikmé priestory pod strechou ponúkajú útulnosť a majú svoje neopakovateľné čaro. Aby však bývanie v podkroví bolo atraktívne nielen po estetickej stránke, ale aby zároveň spĺňalo všetky požiadavky na vysokú kvalitu bývania (nízka energetická náročnosť, zdravotná a hygienická nezávadnosť, tepelná pohoda a iné), je potrebné venovať dostatočnú pozornosť už samotnému návrhu riešenia podkrovia, správnemu návrhu skladby konštrukcie strešného plášťa, výberu vhodných materiálov a v neposlednom rade aj finálnej realizácii navrhnutéhoriešenia                                                                                                 ďalej >>

     
 

 

Priečky

 

  Pod pojmom deliace montované priečky označujeme vnútorné zdvojené resp. viacnásobné stavebné konštrukcie, ktoré oddeľujú dva susedné priestory. Konštrukčne sú ľahké montované priečky tvorené nosnou konštrukciou z dreva alebo kovu, opláštenou z oboch strán doskami (napr. sadrokartón, drevo, a i.). Ako izolačná výplň ľahkých montovaných priečok sa používajú izolačné pásy alebo izolačné dosky ISOVER.                                                                                                                       ďalej >>

 

Predsadené steny

Predsadené steny sa používajú na estetické vylepšenie existujúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne na vytvorenie medzipriestoru na vedenie inštalácií.                                              ďalej>>