Poštová adresa  :
 KARTEL ATTIC  - ing. Viliam Jašo 
Štúrova 155  949 01 NITRA
SLOVENSKO 
telefón   :                                 

037 7 417 071  kl.106      037 7 417 072 kl.106 

Kontaktné osoby  :      
ing. Viliam Jašo    tel : +421903 226 993    jaso@attic.sk

Miroslav Sýkora   tel : +421903 445 239 sykora@attic.sk


Fakruračné údaje   :             IČO      : 40 078 515    
                  IČ DPH : SK 10 20 10 16 87                  
 
Bankové spojenie  :                                         ČSOB Nitra     602447213 / 7500